Daňové přiznání je dokument, který slouží k podání zprávy o zdanitelných příjmech, odpočitatelných výdajích a dalších údajích, jež jsou relevantní pro výpočet různých daní. Daňové přiznání se podává obvykle jednou ročně. Konkrétní termíny a frekvence přiznání k jednotlivým daním najdete na stránce Daňové přiznání (termíny).

Daňové přiznání musí až na výjimky (definované zákonem) podávat všichni, kdo mají povinnost platit (různé) daně. Tato povinnost závisí na mnoha faktorech, jako je výše příjmů, daňové zvýhodnění, zaměstnání, podnikání a další.

Existuje několik druhů daňových přiznání, jako jsou například přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přiznání k dani z příjmů právnických osob, přiznání k dani z přidané hodnoty a další. Každé daňové přiznání má svá specifika a požadavky na vyplnění a podání. Více o jednotlivých typech najdete ve slovníku nebo na stránce Daňové přiznání (termíny).

Při podávání daňového přiznání je důležité dodržovat lhůty a požadavky dané finančním úřadem. Při neplnění těchto požadavků hrozí sankce v podobě pokut nebo úrokových sazeb za pozdní podání. Je proto vhodné využít služeb daňového poradce nebo účetního, kteří vám pomohou s přípravou a podáním daňového přiznání a případně (při využití služeb daňového poradce) mohou posunout některé lhůty pro podání přiznání.

Při podání daňového přiznání je důležité správně vyplnit všechny požadované údaje a přiložit všechny potřebné dokumenty. Mezi tyto dokumenty mohou patřit například výkazy účetních závěrek, potvrzení o příjmech zahraničních států, doklady o nákladech na zdravotní péči, důkazy o darovaných částkách a další.

V České republice je daňové přiznání podáváno elektronicky přes webové rozhraní Finanční správy (portál Moje daně), nebo na papírovém formuláři, který lze odevzdat na finančním úřadě. V případě podání daňového přiznání elektronicky je nutné mít elektronický podpis nebo se registrovat jako uživatel datové schránky.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.