Výraz jednoduché účetnictví se v současné době používá pro účetní systém zachycující účetní případy na jednom účtu. Nezachycují se tedy na dvou účtech jako u (podvojného) účetnictví. Cílem jednoduchého účetnictví je podat přehled o příjmech a výdajích, o majetku a pohybu hospodářských prostředků.

Současný význam pojmu jednoduché účetnictví upravuje zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění (např. dle zákona 609/2020 Sb. a 33/2020 Sb).

Jednoduché účetnictví mohou vést pouze vybrané typy účetních jednotek: spolky, odborové organizace, organizace zaměstnavatelů, církve, honební společenstva apod.

Zároveň však musí splňovat několik dalších podmínek:
• nejsou plátci DPH,
• jejich celkové příjmy za poslední uzavřený hospodářský rok nepřesáhnou 3 000 000 Kč,
• hodnota jejich majetku nepřesahuje 3 000 000 Kč.

Jednoduché účetnictví je založené na peněžní bázi. Nesledují se tedy výnosy a náklady (jako v případě účetnictví), ale pouze příjmy a výdaje (které se samozřejmě v účetnictví sledují také).

Dřívější význam výrazu jednoduché účetnictví

Před rokem 2004 označoval termín jednoduché účetnictví systém evidence, jenž dnes nese oficiální název daňová evidence. Šlo tedy o systém účtování pro fyzické osoby, které nejsou účetní jednotkou (typicky OSVČ apod.).

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.