Obecně přijímaným významem slova skartace je fyzické zničení. Nejčastěji se jedná o skartaci dokumentů, tedy fyzické zničení dokumentů v zařízeních k tomu určených - ve skartovačkách. Případně ručním rozstříháním či roztrháním předmětných dokumentů. Skartují se i kompaktní disky s daty.

Jinak se na proces skartace dívá česká legislativa, konkrétně zákon č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě. Tento zákon pojmem skartace označuje vyřazení nepotřebných dokumentů (např. ze spisovny). Teprve po tomto vyřazení se rozhoduje, jak se s dokumentem dále naloží.

Podrobné informace o procesu skartace v souladu se zákonem jsou součástí naší rozsáhlé sekce o archivaci účetních dokumentů.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.