Jako skartační řízení označujeme postup, při němž organizace vyřazuje dokumenty nadále nepotřebné pro svou činnost a při němž příslušný (státní, krajský, obecní apod.) archiv provádí výběr archiválií (tedy dokumentů určených k archivaci daným veřejným archivem).

Do skartačního řízení se zařazují všechny dokumenty, u nichž již uplynula tzv. skartační lhůta. Za řádné provedení skartačního řízení zodpovídá původce dokumentu (případně jeho právní nástupce, likvidátor, správce konkurzní podstaty apod.). Původce dokumentu zároveň stanovuje způsob provedení skartace přidělením tzv. skartačního znaku. Jejich výpis a popis významu najdete na stránce Skartace účetních dokladů.

Skartační řízení se provádí v kalendářním roce následujícím po uplynutí skartační lhůty dokumentu. Skartační řízení také může být po dohodě s příslušným archivem provedeno později, pokud původce dokumenty potřebuje pro další vlastní činnost.

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.