Zaručená mzda určuje nejnižší možné ohodnocení za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost. Uvedené částky platí pro práci na plný úvazek (tedy s pracovní dobou 40 hodin týdně).

Zaručenou mzdu jako pojem upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce v paragrafu 112. Nařízením vlády z roku 2006 vzniklo 8 skupin podle náročnosti prací. Těmito skupinami jsou:

První skupina - sem patří nekvalifikované práce, např. uklízečka, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití, nosič zavazadel nebo např. sběr a mytí nádobí.

Druhá skupina – jde např. o práce pokojských, sanitářů, kopáčů, asfaltérů, trafikantů, domovníků, školníků apod.

Třetí skupina - sem patří práce klempířů, barmanů, topenářů, číšníků, holičů a kadeřníků, instalatérů apod.

Čtvrtá skupina – zde se nachází obory jako práce s tlumočením, krejčí v modelové a zakázkové výrobě, kuchaři specialisté apod.

Pátá skupina - zahrnuje řidiče linkových autobusů, mistry, dispečery, zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáře, běžné IT správce, personální a mzdové účetní, učitele ve školce apod.

Šestá skupina - zahrnuje činnosti jako správce sítí, obchodní referent, speciální pedagog, tvůrce IT systémů, samostatný projektant technicky náročných staveb apod.

Sedmá skupina - zahrnuje profese jako lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing nebo finanční expert, programátor apod.

Osmá skupina – sem řadíme odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkové vědecké pracovníky apod.

 

Hodnoty zaručené mzdy pro rok 2023 (a srovnání s roky 2020 až 2022)

 

Skupina V Kč / hod. V Kč / měsíc Platová třída
2023 2022 2021 2020 2023 2022 2021 2020
1 103,80 96,40 90,50 87,30 17 300 16 200 15 200 14 600 1. a 2.
2 106,50 106,50 99,90 96,30 17 900 17 900 16 800 16 100 3. a 4.
3 117,50 117,50 110,30 106,40 19 700 19 700 18 500 17 800 5. a 6.
4 129,80 129,80 121,80 117,40 21 800 21 800 20 500 19 600 7. a 8.
5 143,30 143,30 134,40 129,70 24 100 24 100 22 600 21 700 9. a 10.
6 158,20 158,20 148,40 143,20 26 600 26 600 24 900 24 000 11. a 12.
7 174,70 174,70 163,90 158,10 29 400 29 400 27 500 26 500 13. a 14.
8 207,60 192,80 181,00 174,60 34 600 32 400 30 400 29 200 15. a 16.

 

Poznámka ke změnám v roce 2023

Jak je z aktualizované tabulky patrno, ke změnám došlo ve skupině prací 1 (s ohledem na zvýšení minimální mzdy) a ve skupině prací 8. U obou těchto skupin došlo ke zvýšení nejnižší úrovně zaručené mzdy. Všechny ostatní skupiny zůstaly v porovnání s rokem 2022 nedotčeny.

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.