Čo je ISDOC

ISDOC (Information System Document) je štandard pre elektronickú fakturáciu používaný v Českej republike, ktorý vytvorilo združenie ICT Unie. Podporu tomuto formátu prisľúbila väčšina výrobcov ekonomických systémov v Českej republike, štátna správa (najmä Ministerstvo financií a Ministerstvo vnútra ČR) a veľké spoločnosti ako SAP a Microsoft.

 

ISDOC znižuje počet chýb a šetrí čas a prírodu

Národný štandard pre elektronickú fakturáciu ISDOC uľahčuje každodenný proces prenosu, evidencie a kontroly dokumentov. Keďže ide o jasne štruktúrovaný dátový súbor, ekonomické alebo účtovné programy z neho oveľa ľahšie získajú požadované údaje bez nesprávnej interpretácie alebo chýb.

Z technického hľadiska ide o formát XML podpísaný elektronickým podpisom podľa štandardu XML Signature. Zvyčajne má príponu isdoc. Existuje však aj variant isdocx, ktorý umožňuje zahrnúť prílohy. Formát XML sa určitým spôsobom používa aj v dokumentoch, napríklad v programe MS Excel. Je to najmä preto, že formát XML je vhodný na štruktúrované zobrazovanie údajov v tabuľkách (Excel).

 

Ako ISDOC uľahčuje prácu s dokumentmi?

Znižuje náklady na tlač, prepravu a archiváciu prostredníctvom bezpapierovej výmeny faktúr a iných dokumentov

 

Zrýchľuje komunikáciu medzi spoločnosťami, súkromnými osobami a verejnou správou

 

Eliminuje chyby a šetrí čas automatickým nahrávaním položiek elektronickej faktúry do programu Cool bez potreby ručného prepisovania

Obrázek1

Je rovnocenným partnerom papierovej faktúry, pretože spĺňa zákonné požiadavky na daňový doklad.

 

Umožňuje overenie platnosti a pôvodu dokumentu pomocou elektronického podpisu

 

Zjednocuje rôzne formáty elektronických daňových dokumentov do jedného formátu

 

Je to formát podporovaný dátovými schránkami

ISDOC a Docspoint

Ak účtovný doklad obsahuje prílohu vo formáte ISDOC alebo máte ISDOC ako samostatný súbor, pri nahrávaní takéhoto dokladu do systému Docspoint sa všetky metaúdaje okamžite extrahujú zo súboru ISDOC a vyplnia sa do príslušných polí v systéme Docspoint. (Podmienkou je, aby sa názov dokumentu PDF a názov súboru ISDOC zhodovali, napr. Invoice0001.PDF a Invoice0001.isdoc).

 

ISDOC je v Českej republike veľmi rozšírený

S týmto formátom pracujú všetky najznámejšie účtovné, ale aj fakturačné systémy. Ak teda fakturujete v systémoch ako Pohoda, mPohoda, iDoklad, Fakturoid a podobne, môžete ušetriť čas sebe aj príjemcovi dokladu pri jeho spracovaní.