Nastavení zobrazení počtu dokladů na stránce

 • Nyní si můžete nastavit, kolik dokladů chcete zobrazit na jedné stránce.
 • Nastavitelné rozmezí je 10 – 200. Je nutné počítat s tím, že s rostoucím počtem dokladů může jejich načtení trvat delší dobu (i v závislosti na rychlosti internetového připojení).
 • Aktuálně nastavený počet dokladů pro zobrazení na jedné stránce je vždy platný pro všechny seznamy dokladů (Doklady, Moje doklady a Archiv).

Procházení a filtrace dokladů

 • Pokud aplikujete nějaká filtrační pravidla pro zobrazení požadované skupiny dokladů, toto nastavení filtrů zůstane aktivní i poté, co vstoupíte do režimu editace vybraného dokladu a následně se vrátíte zpět do seznamu dokladů.
 • Zrušení nastavených filtrů je možné provést buď vymazáním konkrétního filtru nebo hromadně pomocí tlačítka „Reset“.
 • Navíc, aktuálně editovaný nebo prohlížený doklad zůstane v seznamu dokladů označen i po návratu ze zobrazení jeho detailů.

Nové pole „Datum úhrady“

 • I přes to, že Docspoint momentálně není automatizovaně propojen s online bankovnictvím, chtěli jsme vám umožnit zadat v Docspointu alespoň informaci o tom, zda byl daný doklad již uhrazen či nikoliv.
 • U každého dokladu (v záložce „Platba“) je nyní nové pole „Datum úhrady“, do něhož si uživatel může volitelně zadat datum úhrady daného dokladu. Toto pole je možné zobrazit i v seznamu dokladů (pomocí „Nastavení sloupců“) a je možné podle něj doklady také filtrovat.
 • Toto pole je pouze informativní v rámci Docspointu a nepřenáší se do účetního software POHODA.

Rozšíření informací v záložce Metadata

 • Rozšířili jsme množství informací v přehledové záložce Metadata a také jsme upravili pořadí jednotlivých polí tak, aby byl přehled snazší pro orientaci a poskytoval základní informace o dokladu.

Optimalizace importu dokladů do slovenské verze účetního programu POHODA

 • Vzhledem k určitým odlišnostem mezi českou a slovenskou verzí účetního software POHODA jsme provedli potřebné úpravy našeho můstku (aplikace zajišťující komunikaci mezi řešením Docspoint a programem POHODA), aby byla dodržena správná pravidla účtování dokladů ve slovenské verzi účetního programu POHODA.