Prinášame vám prehľad ďalších funkcií, ktoré sme implementovali v systéme Docspoint.

Rozšírené funkcie na prácu s dokladom PDF

  • V prípade dokladov PDF sme pridali nové funkcie, ako je sťahovanie, tlač, otáčanie alebo zväčšovanie náhľadu.
  • Na horný panel nad náhľadom dokladu PDF boli pridané ikony na prácu s dokumentmi alebo ich prílohami.
Obrázek1

Vrátenie dokladov do pôvodného stavu

  • Funkciu vrátenia dokladu sme upravili tak, aby sa doklad vždy vrátil do predchádzajúceho stavu podľa pracovného postupu, napr. od účtovníka k schvaľovateľovi alebo od schvaľovateľa k asistentovi.
Obrázek2

Možnosť úpravy hodnoty DPH

  • Vzhľadom na potrebu ručne opravovať výšku DPH pri niektorých dokladoch sme na kartu Náklady pridali nový stĺpec "DPH". V predvolenom nastavení sa výška DPH vypočíta automaticky po zadaní sadzby dane a základu dane, ale v prípade potreby je možné hodnotu DPH opraviť ručne (ostatné hodnoty zostanú nezmenené).
Obrázek3

Priebežná optimalizácia používateľského rozhrania

  • Spomeňte zobrazenie celého mena používateľa v zozname dokladov alebo filtrovanie sumy pomocou rozsahu hodnôt.