Prinášame vám prehľad ďalších funkcií, ktoré sme implementovali v službe Docspoint.

Rozšírenie podporovaných typov dokladov o interné doklady

  • Teraz môžete zadávať a následne importovať interné doklady do systému Docspoint.
Interni_doklady-1

Možnosť upravovať pole Poznámka aj pre archivované doklady

  • K už odoslaným a archivovaným dokladom je teraz možné pridať poznámku. Pole Poznámka je tiež jediným editovateľným poľom pre doklady uložené v časti Archív.

 

Podpora pre prepojenie na slovenskú verziu Pohody

  • Rozšírili sme služby riešenia Docspoint pre zákazníkov na Slovensku, vrátane podpory sadzieb DPH platných na Slovensku a prepojenia so slovenskou verziou účtovného softvéru Pohoda od spoločnosti STORMWARE s.r.o.

 

Priebežná optimalizácia používateľského rozhrania

  • Neustále sa snažíme zlepšovať používateľskú prívetivosť celého systému. Z najnovších úprav môžeme spomenúť napríklad vylepšenie niektorých správ v sekcii História na jednoduché vyhľadávanie všetkých operácií nad dokladom alebo vylepšenú logiku kontroly duplicitných dokladov.