Přinášíme vám přehled dalších funkcí, které jsme implementovali do řešení Docspoint.

Rozšířené funkce pro práci s PDF dokladem

  • U PDF dokladů jsme přidali nové funkce jako stažení, tisk, otáčení či zoomování náhledu.
  • V horní liště nad náhledem PDF dokladu jsou nově přidány ikony pro práci s dokumenty či jejich přílohami.

Vracení dokladů do předchozího stavu

  • Upravili jsme funkci vracení dokladu tak, že je doklad podle daného workflow vždy vrácen do předchozího stavu, tedy např. od účetní ke schvalovateli nebo od schvalovatele k asistentce.

Možnost úpravy hodnoty DPH

  • Z důvodu potřeby ruční opravy výše DPH u některých dokladů jsme v záložce Náklady přidali nový sloupec „DPH“. Standardně se výše DPH dopočítává automaticky po zadání daňové sazby a základu, v případě potřeby je však možné hodnotu DPH ručně opravit (ostatní hodnoty zůstávají beze změny).

Průběžné optimalizace uživatelského rozhraní

  • Zmiňme zobrazování celého jména uživatele v seznamu dokladů nebo filtrování částky pomocí rozsahu hodnot.