Podpora práce se soubory ISDOC

  • Přidali jsme podporu formátu ISDOC (formát elektronické fakturace v ČR). Pokud v sobě účetní doklad obsahuje přílohu ve formátu ISDOC nebo máte ISDOC jako samostatný soubor, při nahrání takového dokladu se všechna metadata ihned vytěží z ISDOC souboru a naplní do odpovídajících políček v Docspointu. (Podmínkou je, aby se název PDF dokladu a název ISDOC souboru shodovaly, např. Faktura0001.PDF a Faktura0001.isdoc).
  • Zasílání dokladů včetně ISDOC souborů funguje i přes e-mail.

Opravné daňové doklady

  • Přidali jsme dva nové typy dokladů – Přijatý opravný daňový doklad (zkratka do předmětu e-mailu: POD) a Vydaný opravný daňový doklad (zkratka do předmětu e-mailu: VOD).
  • Pokud tedy zvolíte při editaci některý z těchto typů dokladu, po jeho odeslání do POHODY se doklady zaúčtují do patřičné účetní agendy.

Možnost hromadného dohrávání PDF dokumentů k existujícím dokladům

  • Máte-li v Docspointu větší množství archivovaných účetních dokladů, u nichž chybí PDF dokumenty (např. díky zpětné synchronizaci vydaných faktur z POHODY), můžete si nyní tyto PDF doklady hromadně dohrát.
  • Na serveru, kde běží vaše POHODA, jsme vytvořili speciální složku attachments. Tato složka se pak dále větví podle názvu účetních jednotek a účetního roku.
  • Pokud do odpovídající složky nahrajete jeden či více PDF souborů a názvy souborů budou odpovídat internímu číslu dokladu v POHODĚ, tyto PDF soubory automaticky přiřadíme do Docspointu k odpovídajícím účetním dokladům.
  • Tuto funkci je třeba aktivovat pro vaši firmu v administraci systému Docspoint. Máte-li o ni zájem, kontaktujte nás prosím. Vysvětlíme vám detaily a vše nastavíme.