Podvojné účetnictví bylo označení, jež do roku 2004 používal zákon 563/119 Sb., o účetnictví. Od 1. ledna 2004 se tento pojem již nepoužívá a byl nahrazen zkráceným výrazem účetnictví.

Vést (podvojné) účetnictví je povinností především pro právnické osoby. U podnikatelských subjektů jde především o společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Kromě toho musí podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví vést (podvojné) účetnictví také instituce, jako jsou svěřenské a investiční fondy, družstva, společenství vlastníků bytových jednotek, nestátní neziskové organizace (s několika výjimkami) či organizační složky státu (obce, kraje, vysoké školy apod.).

Fyzické osoby podnikající (OSVČ) vedou primárně daňovou evidenci, jejíž správa je výrazně jednodušší a pro většinu podnikatelů i levnější. (Podvojné) účetnictví vedou hlavně v případě, že jejich obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 25 milionů Kč. Povinnost dále platí pro soukromé osoby, které jsou zapsané v obchodním rejstříku. (Podvojné) účetnictví však OSVČ mohou vést i dobrovolně, pokud se tak sami rozhodnou.

Přechod z (podvojného) účetnictví zpět na daňovou evidenci je možný až po pěti letech, v nichž obrat nedosahuje výše 25 milionů Kč za kalendářní či hospodářský rok.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.