Delší dobu jsme se s novinkami v Docspointu neozvali. Rozhodně to ale neznamenalo, že bychom pro vás nic nechystali. Právě naopak! Tvrdě jsme pracovali, abychom vám mohli představit celou řadu poměrně klíčových funkcí a vylepšení, na něž mnozí uživatelé netrpělivě čekají.

Některé z nich (např. zadávání položek faktur nebo alternativní schvalovací workflow) nejsou automaticky viditelné pro všechny uživatele. Chceme nechat na každém, zda bude chtít tyto funkce využívat, nebo ne. Pokud vás některá z funkcí zaujme, kontaktujte nás. Rádi vám ji aktivujeme.

Nyní již k našim novinkám.

 

Možnost zadávání jednotlivých položek dokladů

 • Pokud zpracováváte doklady s větším počtem položek, máte nově možnost jednotlivé položky a jejich detaily zadat přímo v Docspointu. V této podobě pak doklad naimportujete do účetního systému Pohoda.
 • Položky je možné načítat také ze souboru ISDOC či automaticky vytěžovat.
Položky dokladu

Alternativní schvalovací workflow – výběr konkrétních schvalovatelů

 • Pokud v Docspointu využíváte schvalování dokladů, ale nevyhovuje vám jeho současná podoba, další novinka vás možná potěší. U standardního workflow si doklady ke schválení mohou zobrazit (a následně přiřadit) všichni schvalovatelé.
 • V rámci alternativního schvalovacího workflow je možné zvolit konkrétního schvalovatele a přímo mu odeslat doklad ke schválení. Ostatní schvalovatelé k takovému dokladu nebudou mít přístup.
 • Pokud využíváte víceúrovňové schvalování, volbou konkrétního schvalovatele je možné přeskakovat jednotlivé schvalovací úrovně. Můžete tedy doklad poslat rovnou na druhou nebo třetí úroveň schvalování.
 • Využíváte-li v Docspointu roli tzv. obslužných uživatelů ("asistentek"), můžete také vybrat konkrétní asistentku, které doklad přiřadíte k dalšímu zpracování.
Schvalovací workflow

Automatické schvalování dokladů dle různých parametrů

 • Nově je možné nastavit minimální částku (celkový náklad), od níž je nutné doklady schvalovat. Pokud jsou celkové náklady u dokladu nižší než nastavená minimální částka, nový doklad je schválen automaticky a rovnou odeslán účetní pro zaúčtování do Pohody.
 • Podobně je možné nastavit automatické schvalování pro vybrané středisko.

 

Nové formy úhrady

 • Rozšířili jsme formy úhrady, které můžete u dokladu volit (záložka „Platba“ v detailech dokladu). Nyní je možné volit mezi: zálohou, platební kartou, hotovostí, příkazem, inkasem, dobírkou a zápočtem.
 • Zvolená forma úhrady se samozřejmě také naimportuje do účetního systému Pohoda.
Forma úhrady

Datum účetního případu a datum zápočtu

 • V Docspointu je nyní možné zadat kromě data vystavení, DUZP a data splatnosti také datum účetního případu a datum zápočtu.
 • Docspoint tak nabízí k zadání totožná datumová pole jako účetní systém Pohoda.
Možnosti zadávání různých datumů v Docspointu

Rychlejší editace a procházení dokladů

 • Pro rychlejší procházení dokladů při jejich editaci nebo kontrole jsme doplnili možnost posunu na další či předchozí doklad přímo z detailu konkrétního dokladu. Není tedy již nutné vracet se do seznamu všech dokladů (Doklady / Moje doklady / Archiv). Tlačítka „šipek“ naleznete v pravém horním rohu v detailu dokladu.
Pohyb mezi doklady

Vylepšené mechanismy filtrace dokladů

 • Pro přesnější a rychlejší vyhledávání a filtraci dokladů jsme upravili některé mechanizmy filtrace.
 • Nově je nutné po zadání filtru tuto volbu potvrdit stiskem klávesy Enter či tlačítka „Filtrovat“.
 • U některých filtrů, jež jsou navázány na účetní rok (např. Středisko, Činnost, Zakázka nebo Číselná řada), je třeba nejprve zvolit požadovaný účetní roka až poté nastavit filtr.
 • Vymazání filtru se provádí pomocí tlačítka „Reset“.
Vylepšená filtrace dokladů

Průběžné optimalizace uživatelského rozhraní a systémových funkcí

 • S každou novou verzí systému Docspoint se vždy snažíme vylepšovat uživatelské rozhraní a existující funkce. V této verzi jsme se zaměřili na:
  • Vylepšení funkce automatizovaného vytěžování – opravili jsme některé chyby vznikající při vytěžování DPH sazeb a také jsme rozšířili seznam zahraničních měn, které je vytěžovací nástroj schopen rozpoznat.

Zjistěte, jaké možnosti vám v digitalizaci účetnictví
nabízí řešení Docspoint.

Napište si o nezávaznou konzultaci a bezplatné demo.