Co je účetnictví online

Účetnictví online je způsob vedení účetnictví, který umožňuje podnikům využívat cloudové technologie a internetové služby pro správu svých účetních dat. Účetnictví online je moderním a efektivním způsobem vedení účetnictví, který nabízí mnoho výhod pro podniky, jako jsou například nižší náklady, snadná přístupnost a možnost využití pokročilých nástrojů pro vedení účetnictví.

Účetnictví online umožňuje podnikům využívat cloudové úložiště pro ukládání svých účetních dat a programy pro vedení účetnictví jsou umístěny na serverech poskytovatele. To znamená, že firmy nemusí investovat do drahého hardwaru a softwaru a nemusí také platit za jeho údržbu a aktualizace. Místo toho platí pouze za přístup k cloudovému úložišti a za používání programu, což může být mnohem levnější než náklady na vlastnictví účetního software.

Další výhodou účetnictví online je snadná přístupnost k účetním datům. Firmy mohou k účetním datům přistupovat odkudkoli a kdykoli, pokud mají k dispozici internetové připojení. To jim umožňuje pracovat na svých účetních úkolech i mimo kancelář a být tak mnohem flexibilnější.

Účetnictví online také umožňuje využití pokročilých nástrojů pro vedení účetnictví, jako jsou například automatické generování faktur, správa objednávek, sledování stavu skladu v reálných datech a další. Tyto nástroje mohou usnadnit a zrychlit vedení účetnictví a mnohdy i správu firmy a také ušetřit firmám mnoho času a námahy.

 

Poskytovatelé online účetnictví

V současné době existuje mnoho poskytovatelů služeb účetnictví online, kteří nabízejí různé funkce a cenové plány pro podniky různých velikostí a potřeb. Při výběru poskytovatele služeb účetnictví online je důležité zvážit funkce, cenu, bezpečnost a další faktory a vybrat toho nejvhodnějšího pro své podnikání.

Některé aplikace nabízí pouze vybrané funkce (typicky fakturaci), jiné přenáší do online prostředí kompletní účetní agendu.

Příklad fakturačního software dostupného v České republice je aplikace Fakturoid, mPohoda či iDoklad.

Mezi nejznámnější plnohodnotné online účetní aplikace patří ABRA Flexi (dříve FlexiBee).

 

Bezpečnost dat u online účetnictví

Bezpečnost účetních dat je také důležitým faktorem, který je nutné při používání účetnictví online zohlednit. Cloudové úložiště a programy pro vedení účetnictví jsou umístěny na serverech poskytovatele a účetní data se přenášejí přes internet. Poskytovatelé služeb účetnictví online musí proto zajistit dostatečné zabezpečení dat proti ztrátě, odcizení nebo úniku. Je důležité zkontrolovat, zda poskytovatel služeb účetnictví online splňuje všechny bezpečnostní standardy a zabezpečení dat.

Účetnictví online je stále populárnější a mnoho podniků již přešlo na tento způsob vedení své účetní agendy. Výhody účetnictví online jsou mnohé a firmy, které je využívají, mohou být efektivnější, flexibilnější a úspornější.

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou. Docspoint spolupracuje s účetním software POHODA a umožňuje snadný import připravených dokladů.