Pokud drobný podnikatel (vysvětlujeme dále) neuplatňuje paušální výdaje (tzv. výdaje procentem), musí vést daňovou evidenci. Případně účetnictví, které je ovšem výrazně složitější. Na vedení daňové evidence podnikateli stačí jednoduchá tabulka nebo účetní program (často v bezplatné verzi).

 

Co je daňová evidence

Jako daňovou evidenci označujeme způsob, jakým podnikatel dokládá úřadům svoji ekonomickou činnost. Slouží tedy primárně ke stanovení základu daně z příjmů a následně také samotné daně z příjmů.

Při vedení daňové evidence podnikatel zaznamenává příjmy, výdaje, obchodní majetek, závazky a pohledávky.

 

Možnosti vedení záznamů o ekonomické činnosti

Jak jsme uvedli výše, podnikatel má několik možností, jak vést záznamy o své ekonomické (podnikatelské) činnosti v závislosti na své libovůli nebo podle toho, co mu v některých případech ukládá zákon. Obecně tedy může:

  • vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví): pokud jde o OSVČ, který nemá z různých důvodů povinnost vést (podvojné) účetnictví a neuplatňuje paušální výdaje;
  • vést účetnictví (dříve tzv. podvojné účetnictví), pokud jde o právnickou osobu, případně pokud jako OSVČ má příjmy vyšší než 25 milionů Kč nebo chce účetnictví vést dobrovolně;
  • nevést žádnou evidenci a uplatňovat výdaje procentem (tzv. paušální výdaje). Tuto možnost mají OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč (k 6/2023).

 

Přechod z daňové evidence

Podnikatel, který nemá zákonem přesně určený způsob záznamu své ekonomické činnosti, se může kdykoliv rozhodnout pro přechod z daňové evidence na účetnictví nebo paušální výdaje (zpravidla s platností pro následující účetní období).

 

Řešení Docspoint slouží jako elektronický archiv daňových dokladů.

Archivujte a spravujte své účetní doklady online, bez papírů a v souladu s českou legislativou.