Přinášíme vám přehled nových funkcí a vylepšení systému Docspoint, které jsme na konci března nasadili do ostrého provozu. Věříme, že tyto novinky oceníte a současně vám zefektivní vaši práci v systému Docspoint.

Možnost definice celé schvalovací trasy dokladu naráz a informace o úrovni schvalování

 • Na konci minulého roku jsme vám představili alternativní schvalovací workflow, kdy je možné jmenovitě volit schvalovatele pro jednotlivé doklady. Na této funkci jsme pracovali dále a rozšířili ji o možnost definice kompletní schvalovací cesty.
 • V případě, že máte například u své firmy víceúrovňové schvalování, je nyní možné předem navolit celou cestu schvalování pro daný doklad. A tedy předem jmenovitě určit schvalovatele na jednotlivých úrovních.
Výběr schvalovací cesty
 • Jednotliví schvalovatelé pak již nerozhodují o dalším kroku schválení dokladu, ale při schvalování / odesílání dokladu jim je pouze zobrazena zpráva o tom, kdo bude na další úrovni doklad schvalovat
Schvalovaci_cesta_potvrzeni
 • Spolu s nasazením této funkce jsme také do seznamu dokladů doplnili informaci o tom, na jaké úrovni schvalování se doklad aktuálně nachází. Tento detail je zobrazen číslem v závorce u stavu „Ke schválení (x)“.
Uroven_schvalovani

Doplnění kódů / čísel položek

 • Pokud v Docspointu využíváte funkci pro zadávání jednotlivých položek dokladu, tato novinka je pro vás: informace o položkách byly rozšířeny o tzv. kód nebo číslo položky.
 • Čísla se automaticky načítají z ISDOC souborů nebo je možné je vytěžovat. Následně jsou čísla položek importována do Pohody spolu s ostatními údaji o položkách.
Kod_polozek

Zobrazení a filtrace číselníků (středisko, činnost, zakázka) podle jejich čísel a kódů

 • Pro přehlednější práci s číselníky (činnost, středisko, zakázka) jsme do seznamu dokladů nově přidali možnost zobrazení kódu či čísla číselníků jako samostatného sloupce.
 • Podle kódů a čísel číselníků je možné doklady také řadit či filtrovat.
Cisla_ciselniky

Možnost vytváření vlastních typů dokladů „Různé“

 • Určitě víte, že Docspoint je možné použít také pro elektronickou archivaci neúčetních dokumentů, jako jsou různé smlouvy, výpisy z bankovních účtů, mzdové výměry, atd. Všechny tyto doklady se doposud ukládaly pod typ dokladů „Různé“. Nově jsme pro uživatele přidali možnost navolit vlastní typy / složky pro tyto „různé“ dokumenty.
Ruzne_typy_dokladu
 • V seznamu dokladů je samozřejmě možné také podle uživatelsky vytvořených typů dokladů filtrovat nebo řadit.
Ruzne_typy_dokladu_filtrace
 • Spolu s tímto rozšířením jsme také upravili možnosti archivace těchto neúčetních dokladů:
  • V případě, že si chce uživatel archivovat daný doklad pouze pro své vlastní účely (aby měl k dokladu přístup pouze on), může k tomu využít funkci „Archivovat“ v kontextovém menu vybraného dokladu. Při volbě „Archivovat“ se doklad přesune do složky Archiv (získá stav „Archivováno“) a zůstane viditelný pouze pro uživatele, který doklad nahrál.
Archivovat
  • Pokud naopak uživatel potřebuje neúčetní doklad či dokument (např. výpis z bank. účtu) nasdílet i své účetní, využije klasické tlačítko „Odeslat“. Tím se doklad uloží do složky Archiv (získá stav „Zaúčtováno“), ale současně se zpřístupní i uživateli v roli účetní.
Ruzne_doklady_archivace

Připomenutí - datová uzávěrka 2022

Pokud se již chystáte u svých účetních jednotek provést datovou uzávěrku a přejít plně na účetní období roku 2023, podrobný návod, jak postupovat při nastavení Docspointu, naleznete na našich webových stránkách v sekci „Nejčastější dotazy a návody (sekce „Návody“ ve spodní části stránky).

Zjistěte, jaké možnosti vám v digitalizaci účetnictví
nabízí řešení Docspoint.

Napište si o nezávaznou konzultaci a bezplatné demo.